گروه ايمني شناسي و آلرژي در سال 1358 تشکیل شده است. با گذشت زمان و با مدیریت افراد دلسوز سیر صعودی را به طور مستمر طی کرد و هم اکنون تعداد زیادی دانشجو در دوره های Basic وClinical در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، PhD ایمونولوژی و فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی آموزش داده و سالانه تعداد زیادی با رتبه بالا فارغ التحصیل و جذب مراکز آموزشی کشور می شوند. هم اکنون گروه علاوه بر آزمایشگاه های رفرانس ، دارای آزمایشگاه های تحقفیقاتی ایمونوبیوشیمی ، سلولی مولکولی ، ایمونوژنتیک بوده و با اکثر گروه های بالینی در انجام طرح های تحقیقاتی همکاری نزدیک و پیوسته ای دارد همچنین با دارا بودن توان تربیت و آموزش دانشحویان دوره فوق تخصصی کلینیکال ایمونولوژی و آلرژی، با موافقت معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سال 87 مجوز تاسیس بخش ایمونولوژِی و آلرژی بالینی را در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج) کسب نموده و در سال ١٣٩١ تاسيس شد. طیف فعالیت ها و خدمات ارائه شده در این گروه در سه زیرگروه کلی به شرح ذیل می باشد:

خدمات درمانی
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
خدمات درمانی