بیوگرافی دکتر فرحزاد جباری آزاد

متولد  فروردین ماه سال 1343 در شهر مشهد مقدس.

فارغ التحصیل در رشته پزشکی عمومی سال 1369 ، رشته  تخصصی کودکان سال 1374 و رشته فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی  سال 1383 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با   کسب رتبه اول بورد فوق تخصصی کشوری  در رشته آلرژی وایمونولوژی بالینی  .  

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال 1374 تا 1380

استادیار و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1383 تا کنون

ریئس مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1390 تا کنون

ریئس بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی بیمارستان قائم(عج)  از سال 1391

معاون آموزشی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1389

مسئول واحد استعدادهای درخشان دانشگاه به مدت دوسال  از سال 1389 تا 1391

زمینه های تحقیقاتی :

- بیماریهای آلرژیک (آسم و آلرژی بینی و کهیر ) در زمینه درمان و بررسی های  ایومونولوژیک

-آلرژن  ایمونوتراپی

بیماریهای آلرژیک و طب سنتی

- نقص ایمنی اولیه