بیوگرافی دکتر مژگان محمدی

مژگان محمدی در سال 1379 موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته مولکولار پارازیتولوژی از دانشگاه منچستر شد و سپس با پشت سر گذاشتن دروس کارشناسی ارشد ایمنولوژی پزشکی، دوره دکترای تخصصی خویش را در رشته ایمنولوژی آغاز کرد و در سال 1384 در رشته ی ایمنولوژی پزشکی با گرایش بالینی از دانشگاه منچستر، انگلستان، فارغ التحصیل گردید و  از همان سال تا سال 1386 در دانشگاه کوئین مری لندن (Queen Mary University of London)  و نیز بیمارستان سلطنتی لندن

 (The Royal London Hospital)  به عنوان postdoctoral fellowship در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیه به استخدام سیستم NHS (National Health Service) انگلستان در آمده و مشغول به کار شد. پس از بازگشت به ایران از سال 1386 به عنوان استادیار و سپس از سال 1390 تا سال 1393 به عنوان دانشیار در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول به کار شد. پس از آن از سال 1393 تا کنون در گروه ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیات علمی آموزشی مشغول فعالیت تمام وقت می باشد. از موضوعات مورد علاقه ی تحقیقاتی وی بررسی فاکتورهای ایمنولوژیک و ژنتیک مرتبط با بیماریهای خود ایمنی، التهاب، آلرژی و نیز تحقیق در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی در بالین می باشد. از جمله فعالیتهای اجرایی مهم وی در دانشگاه می توان به مسولیت واحد استعداد درخشان، مدیریت گروه علوم آزمایشگاهی، مدیریت گروه ایمنولوژی، معاونت مرکز تحقیقات و آموزش پزشکی و مدیریت آموزش کل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان اشاره کرد.