بیوگرافی دکتر بهاره فاضلی

 

دکتر بهاره فاضلی متولد سال 1359، فارغ التحصیل رشته پزشکی و دکترای تخصصی ایمونولوژی  از دانشکده پزشکی مشهد و در حال حاضر استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

وی از سال 2014 تا کنون مدیر رجیستری بیوبانک بین المللی بیماری های عروقی  شاخه بیماری بورگر (ترومبوآنژئیت اوبلیترانس) واقع در دانشگاه میلان ایتالیا می باشد و نیز عضو International Union of Angiology از سال 2012 می باشد.

وی از سال 1381 در مرکز تحقیقات جراحی عروق و از سال 1387 تا کنون در مرکز تحقیقات التهاب و بیماری های التهابی در خصوص بیماری بورگر مشغول به تحقیق و مطالعه بوده است و در حال حاضر نیز چندین طرح تحقیقاتی و پایان نامه در خصوص این بیماری به راهنمایی ایشان در دست اجرا می باشد.

دستاورد این مطالعات بصورت مقاله در مجلات معتبر منتشر گردیده است و تاکنون علاوه بر ارائه نتایج تحقیقات در قالب سخنرانی و پوستر در کنگره های بین المللی، چندین نوبت به عنوان سخنران مدعو در خصوص بیماری بورگر و نیز بیوبانک در کنگره های بین المللی سخنرانی داشته است. همچنین به تازگی نگارش فصل "بیماری بورگر" کتاب European Book, Vascular Medicine/Angiology را با همکاری همتای آلمانی خود دکتر کروگر به پایان رسانده است. این کتاب در می 2017 منتشر خواهد شد.

دکتر بهاره فاضلی متولد سال 1359، فارغ التحصیل رشته پزشکی و دکترای تخصصی ایمونولوژی  از دانشکده پزشکی مشهد و در حال حاضر استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

وی از سال 2014 تا کنون مدیر رجیستری بیوبانک بین المللی بیماری های عروقی  شاخه بیماری بورگر (ترومبوآنژئیت اوبلیترانس) واقع در دانشگاه میلان ایتالیا می باشد و نیز عضو International Union of Angiology از سال 2012 می باشد.

وی از سال 1381 در مرکز تحقیقات جراحی عروق و از سال 1387 تا کنون در مرکز تحقیقات التهاب و بیماری های التهابی در خصوص بیماری بورگر مشغول به تحقیق و مطالعه بوده است و در حال حاضر نیز چندین طرح تحقیقاتی و پایان نامه در خصوص این بیماری به راهنمایی ایشان در دست اجرا می باشد.

دستاورد این مطالعات بصورت مقاله در مجلات معتبر منتشر گردیده است و تاکنون علاوه بر ارائه نتایج تحقیقات در قالب سخنرانی و پوستر در کنگره های بین المللی، چندین نوبت به عنوان سخنران مدعو در خصوص بیماری بورگر و نیز بیوبانک در کنگره های بین المللی سخنرانی داشته است. همچنین به تازگی نگارش فصل "بیماری بورگر" کتاب European Book, Vascular Medicine/Angiology را با همکاری همتای آلمانی خود دکتر کروگر به پایان رسانده است. این کتاب در می 2017 منتشر خواهد شد.